Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Quick Launch

 

Sumbangan bagi Dana Wakaf UKM boleh dibuat sama ada melalui :

1) Deposit Tunai / GIRO / Arahan Bank  kepada :

    Akaun CIMB                  : 12150000282107            BENDAHARI UKM (WAKAF)

    Akaun Bank Islam         : 12029010058819             BENDAHARI UKM (WAKAF)

    Akaun BSN                   : 101004100012998-8       BENDAHARI UKM (WAKAF) 

    Akaun AmIslamic Bank  : 123-202-200444-5          BENDAHARI UKM (WAKAF)

    Akaun Maybank Islamic : 562263021151                BENDAHARI UKM (WAKAF)

     Akaun Bank Rakyat        : 22-080-614234-1                     BENDAHARI UKM (WAKAF)


2) Potongan gaji bagi kakitangan UKM sahaja

3) Perbankan Internet (CIMB Clicks )

4) Borang Sumbangan Dana Waqaf UKM
    

The National University of Malaysia
43600 UKM,
Bangi Selangor,
MALAYSIA
Tel: +603 8921 5555
Fax: +603 8921 4097

                                                                                                                                                Copyright 2014- Pusat Teknologi Maklumat