Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Quick Launch

 

Skim

 Terdapat dua skim yang disediakan oleh UKM untuk memudahkan anda menyumbang, iaitu:

  • Skim Hadiah dan Derma UKM
  • Skim Waqaf Tunai UKM  

Skim Hadiah dan Derma UKM

UKM menyediakan Skim Hadiah dan Derma UKM

  • Skim ini bertujuan memudahkan orang ramai menderma sejumlah wang secara (a) sekaligus atau (b) secara ansuran sebagai amalan menderma berdasarkan konsep Infaq atau sedekah 
  • Dibawah skim ini seseorang boleh menyumbang seberapa banyak yang mampu

Anda boleh menyumbang kepada UKM menggunakan perkhidmatan sumbangan atas talian (on-line donation) potongan gaji, arahan bank, kad kredit ataupun tunai. Sumbangan anda kepada UKM akan dimanfaatkan berasaskan niat yang dinyatakan


Skim Waqaf Tunai UKM (Endowmen)

Skim ini bertujuan untuk memudahkan orang ramai menyumbang sejumlah wang secara (a) sekaligus ataupun (b) secara ansuran dengan disertai niat sebagai sumbangan Waqaf (Islamic Endowment).

  • UKM adalah institusi penerima Waqaf, dan penyumbang boleh mendapat pelepasan cukai atas sumbangannya.
  • UKM akan menguruskan dana terkumpul dan bersedia untuk bekerjasama dengan pihak lain.
  • UKM adalah institusi penerima wakaf yang diluluskan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

   

The National University of Malaysia
43600 UKM,
Bangi Selangor,
MALAYSIA
Tel: +603 8921 5555
Fax: +603 8921 4097

                                                                                                                                                Copyright 2014- Pusat Teknologi Maklumat