BIL

FAKULTI / INSTITUT / PUSAT

Jumlah Penyumbang

Akademik

Sokongan

Anggaran Sumbangan (RM)

1

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

13

12

1

41,260

2

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina

5

5

0

29,040

3

Fakulti Pendidikan

1

1

0

5,040

4

Fakulti Pengajian Islam

29

18

11

75,710

5

Fakulti Perubatan

32

6

26

54,796

6

Graduate School of Business

7

6

1

4,400

7

Fakulti Sains dan Teknologi

12

7

6

23,860

8

Fakulti Sains Kesihatan

10

3

7

30,650

9

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

5

3

2

2,720

10

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

2

2

0

6,050

11

Fakulti Undang-undang

1

1

0

6,000

12

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

1

1

0

1,000

13

Institut Kajian Rantau Asia Barat (IKRAB)

1

0

1

1,080

14

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

1

0

1

240

15

Jabatan Bendahari

2

0

2

6,600

16

Jabatan Pengurusan Pembangunan

7

0

7

10,220

17

Jabatan Perkhidmatan Pelajar

9

0

9

10,028

18

Pejabat Hubungan Industri

1

0

1

3,000

19

Yayasan Canselor

2

1

1

2,171

20

Unit Audit Dalaman

1

0

1

9,000

21

Perpustakaan Tun Seri Lanang

1

0

1

960

22

UKM Holding Sdn Bhd

1

0

1

600

23

Pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

1

0

1

240

24

Pusat Teknologi Maklumat

4

0

4

6,680

25

Sahabat UKM

22

 

 

850

 

Jumlah Keseluruhan (RM)

332,195